• V případě nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a může dojít k ohrožení osob přístroj obsluhujících i ostatních.
 • Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.

Stupně nebezpečí

 • NEBEZPEČÍ
  Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
  vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k
  smrti.
 • VAROVÁNÍ
  Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
  která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.
 • UPOZORNĚNÍ
  Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým
  zraněním.
 • POZOR
  Upozornění na potenciálně nebezpečnou
  situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Používání v souladu s určením

 • Tento přístroj na postřikovou extrakci je určen k mokrému čištění koberců.
 • Přístroj je vhodný k použití v průmyslových i jiných velkých zařízeních, např. v hotelech, školách, nemocnicích, v továrnách, obchodech, úřadech a půjčovnách.

Stručný návod ilustrace A

 1. Připojte postřikovací/sací hadici k zahnuté násadě, Připojte postřikovací/sací hadici k přístroji
 2. Připravte čistící směs, Naplnění zásobníku na čerstvou vodu
 3. Volba druhu provozu
 4. Čištění
 5. Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu
 6. Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu
 7. Naplňte nádrž na vodu (bez mycího prostředku), Vypláchněte přístroj
 8. Vyčistěte sítko na zbytky vláken, Čištění síta na čistou vodu
 9.  Nechte přístroj vyschnout

Prvky přístroje ilustrace B

 1. Ruční násada na čištění čalounění (pouze Puzzi 10/1)
 2. Kabelový hák
 3. Adaptér pro příslušenství (Homebase)
 4. Držák na příslušenství
 5. Sít’ový kabel
 6. Stručný návod
 7. Nádrž na čistou vodu
 8. Síto čisté vody
 9. spínač stříkání
 10. spínač sání
 11. Plášt‘
 12. typový štítek
 13. Řídicí válec
 14. Přípojka pro stříkací hadici
 15. Zásuvka pro dodatečnou mycí hlavu s kartáčem PW 30/1 (pouze Puzzi 10/2 v Adv)
 16. Přípojka sací hadice
 17. Nádrž na odpěňovač (pouze Puzzi 10/2)
 18. Kryt
 19. Přihrádka na tablety čisticího prostředku (pouze Puzzi 10/2)
 20. Držadlo na přenášení přístroje
 21. Podlahová hubice na čištění koberců
 22. Adaptér na koberce
 23. Odjištění podlahové hubice
 24. Sací hubice
 25. Tryskový náústek
 26. Převlečná matice
 27. Rukojeť
 28. Násadka
 29. Páka na koleni
 30. Stříkací hadice
 31. Sací hadice
 32. stříkací / sací hadice
 33. nádoba na odpadní vodu, vyjímatelná
 34. Držadlo na přenášení nádrže na znečištěnou vodu
 35. Těsnění na víku
 36. Sítko na vlákna

Uvedení přístroje do provozu

 • Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou síťový kabel, prodlužovací kabel a hadice poškozené.

Montáž příslušenství

 • Nasaďte sací trubku na podlahovou násadu a rukou dotáhněte převlečnou matici na podlahové násadě.
 • Pokud je to nutné, posuňte rukojeť na sací trubce a rukou utáhněte v požadované poloze.
 • Nasaďte koleno na sací trubku a převlečnou matici na koleni utáhněte rukou.
 • Sací hadici nasaďte na přípojku sací hadice. Spojku postřikovací hadice nasaďte na přípojku na přístroji pro ni určenou a zajistěte ji.
 • Sací hadici spojte se zahnutou násadou. Spojte objímku stříkací hadice s odbočkou a zajistěte.

 

Příprava čistící směsi

 • Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození. Je třeba se řídit pokyny, které jsou přikládány k čisticím prostředkům.
 • V čisté nádobě smíchejte čerstvou vodu s čisticím prostředkem (koncentraci volte v souladu s údaji platnými pro čisticí prostředek).
 • Rozpusťte čisticí prostředek ve vodě.
  Upozornění: Teplá voda (maximálně 50 °C) zvyšuje čisticí účinek. Zkontrolujte tepelnou odolnost plochy, kterou chcete čistit.
  Upozornění: Z důvodu ochrany životního prostředí používejte čisticí prostředky úsporně.

Naplňte zásobník na čerstvou vodu

 • Nalejte čisticí roztok do nádrže na čerstvou vodu. Hladina kapaliny nesmí překročit značku „MAX“.

Zapnutí přístroje

 • Zasuňte sít’ovou zástrčku do zásuvky.
 • Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.
 • Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.

Čištění přístroje

 • Nebezpečí poškození. Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost jeho barev a odolnost vůči vodě.
 • Chcete-li nastříkat čisticí prostředek, stiskněte páčku na násadě.
 • Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrkejte do ní).
 • Při pracovních přestávkách je možné odložit podlahovou hubici v rukojeti na přenášení přístroje.

Vypnutí zařízení

 • Vypněte spínač stříkání a spínač sání.
 • Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Výměna adaptéru na koberec

 • Stiskněte pojistku podlahové hubice na jedné straně.
 • Vyklopte adaptér na koberec a vyjměte jej.
 • Nasaďte nový adaptér na koberec a zaaretujte pojistku.

 

Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu

 • Jakmile se nádrž na odpadní vodu naplní, vypněte spínač sání a spínač stříkání.
 • Sejměte víko.
 • Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

 

Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

 • Vypněte přístroj.
 • Krátce stiskněte páčku na koleni, čímž snížíte tlak.
 • Oddělte koleno od stříkací / sací hadice.
 • Zavěste sací hadici do nádrže na čerstvou vodu.
 • Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.
 • Vysajte z nádrže na čerstvou vodu veškerý obsah a zařízení vypněte.
 • Sejměte víko.
 • Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Vyplachování přístroje

 •  Násadu (se sací trubkou a hubicí) spojte se sací hadicí.
 • Spojte objímku stříkací hadice s odbočkou a zajistěte.
 • Nádrž na čerstvou vodu naplňte cca 2 l vody z vodovodu.
 • Nepřidávejte žádný čisticí prostředek.
 • Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí postřikovacího čerpadla.
 • Přidržte podlahovou hubici nad odpadem.
 • Stiskněte páčku na koleni a zařízení 1 až 2 minuty proplachujte.
 • Vypněte přístroj.

Po každém použití

 • Vypláchněte přístroj.
 • Vyprázdněte nádobu na znečištěnou vodu a vyčistěte pod tekoucí vodou.
 • Vyprázdněte zásobník na čerstvou vodu.
 • Vnější část přístroje vyčistěte vlhkým hadrem. Nechte přístroj dostatečně vyschnout.

Normální znečištění

 • Nastříkejte a odsajte čisticí prostředek v jednom pracovním kroku.
  Upozornění: Pokud budete opakovat vysávání bez postřiku, zkrátí se tak doba
  schnutí.

Silné znečištění nebo skvrny

 • Naneste čisticí prostředek při vypnuté odsávací turbíně a nechte působit 10 až 15 minut.
 • Plochu čistěte jako při běžném znečištění.
 • V zájmu dalšího zlepšení výsledku čištění očistěte plochu v případě potřeby ještě jednou čistou teplou vodou.

Čištění čalounění

 • V případě citlivých látek zmírněte dávkování čisticího prostředku a postřikujte plochu ze vzdálenosti cca. 200 mm. Následně pouze vysajte.

Tipy ohledně čištění

 • Silně znečištěná místa postříkejte předem a nechte čisticí prostředek působit 5 až 10 minut.
 • Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
 • Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
 • Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, čalounění), tím slabší koncentraci čisticího prostředku použijte.
 • Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
 • Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrém stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
 • Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vyčištěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.

Přeprava

 • Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
  Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
 • Při přepravě položte sací trubku na rukojeť a přiložte stříkací-/sací hadici na
  přístroj. Naviňte síťový kabel a zahákněte jej na hák pro kabely.
 • Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Zařízení nefunguje

 • Zkontrolovat zásuvku a zajištění napájení.
 • Zkontrolovat napájecí kabel a zástrčku
  zařízení.
 • Přístroj zapněte.

Z hubice nevychází voda

 • naplňte nádrž na čerstvou vodu
 • Zkontrolujte spojky na postřikovací hadici, zda jsou správně usazeny.
 • Vyčistěte nebo vyměňte ústí trysky.
 • Vyčistěte síto v nádrži na čerstvou vodu.
 • Postřikovací čerpadlo je vadné, vyhledejte zákaznický servis.

 

Stříkací paprsek je jednostranný

 • Vyčistěte výstup hubice.

Nedostatečný sací výkon

 • Zkontrolujte, zda víko správně sedí
 • Vyčistěte těsnění víka a dosedací plochu na zařízení.
 • Vyčistěte sítko na vlákna.
 • Zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice, v případě potřeby ji vyčistěte.

Postřikovací čerpadlo je hlučné

 • nádrže na čerstvou vodu.

Silné pěnění v nádobě na znečištěnou vodu

 • Přidejte odpěňovač do nádrže na znečištěnou vodu resp. doplňte nádrž na
  odpěňovač.